Konsulent Ydelser

Konsulent ydelse

Kloak - Regnvand - DrænUnder udførsel

Projektstyrring.


 • AFTALEGRUNDLAG
 • PROJEKT LØSNINGER
 • UDBUDS MATERIALE
 • TILSYN UNDER UDFØRSEL
 • RAMMEAFTALER
 • DOKUMENTATION


HJÆLP TIL DEFEKTER


 • FEJL SØGNING
 • RENOVERINGSOVERSIGT
 • SPUL & TV-INSPEKTIONER
 • INDHENT 3 TILBUD
 • ROTTEPROBLEMER
 • Planlægning


LAR & LUR

KLIMA & SKYBRUDSSIKRING.KLIMATILPASNINGER I Byer er komplekse størrelser, hvor det kan være kompliceret.


DET KAN VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ AT DET ER EN FÆLLES KAMP OM AT LØSE FREMTIDENSEN KLIMA.


DET SKAL SKE I FÆLLESSKAB MELLEM KOMMUNERENE, FORSYNINGERNE OG GRUNDEJERNE.


DET FØRSTE STED AT TAG FAT ER HOS GRUNDEJERNE, HVAD KAN DE SELV GØRE? OG HVAD SKAL KOMMUNERENE OG FORSYNINGERNE GØR, MEN FÆLLES FOR DEM er, DE BØR ARBJDE SAMMEN

LAR LØSNINGER


LAR STÅR FOR LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND. TYPISKE LØSNINGER ER REGNBEDE, FASKINER OG MAGASINER.LUR LØSNINGER


LUR STÅR FOR LOKAL UDNYTTELSE AF REGNVAND. TYPISKE LØSNINGER ER OPSAMLING AF REGNVAND I TANKE TIL WC-SKYLD, VANDING AF GRÆSPLÆNE OG TØJVASK

GIS.


 • OPSÆTNING AF QGIS
 • OPRET LAG. F.EKS. LEDNINGER.

GIS VIL VÆRE EN FORDEL FOR GRUNDEJER-FORENINGER OG HAVEFORENINGER FOR AT FÅ DET FULDE OVERBLIK.

TEGNING & GIS.


TEGNINGER ER GODT TIL DOKUMENTATION PÅ HVORDAN VIRKLIGHEDER SER UD UNDER JORDEN. DE ER ALTID RARE AT HAVE NÅR DER SKAL UDBYGGE ELLER VED FEJLSØGNING MED EFTERFØLGENDE REPERATION.


GIS VÆRKTØJ ER TIL GRUNDEJERFORENINGER ELLER HAVEFORENNGER HVOR MAN IKKE HAR DET SAMLEDE OVERBLIK. GIS ER ET FANTASTISK VÆRKTØJ TIL AT HÅNDTERE DATA PÅ VISUELLE TEGNINGER.TEGNINGEN • SITURATIONSPLAN
 • PROJEKT-TEGNINGER
 • GL. TEGNING TIL NY
 • GPS INDMÅLING
 • OPMÅLING

KONTAKT via email


DIAMANTGANGEN 74 2300 KBH. S


Email: morten@konsulent-rotten.dkKONSULENT-ROTTEN


Yder rådgivende bistand


hjælper husejer og foreninger med at få overblik på tegninger, dokumentation, renoveringsplaner og øknomi.

Latest News


De næste 20-30 år vil der være fokus på Klimaforandringer. Der ligger en stor opgave på at få det løst på landsplan.


Der vil ligeledes være en løbende renovering og udvidelse af byenes kloaknet, i særdeleshed separering af regnvand fra kloaknettet.


Copyright @ All Rights Reserved